AdBlue Informatie

Wat is AdBlue®?

Eenvoudig gezegd, AdBlue is een solutie van 32,5% ureum in gedistilleerd water die benodigd is in veel commerciële voertuigen die de Europese snelwegen bevolken. AdBlue is essentiëel voor een correcte werking van geavanceerde vervuilingsbeheersende technologie die is geïnstalleerd in het uitlaatsysteem, het zogeheten Selectieve katalythische Reduktie (vertaald uit het Engels van Selective Catalytic Reduction), SCR. In tegenstelling tot diesel is AdBlue een heldere, niet giftige vloeistof die zonder beschermingsmaatregelen kan worden gebruikt en die onschadelijk is voor het milieu. AdBlue is geen brandstof of brandstoftoevoeging  

AdBlue is een zeer gespecialiseerde solutie en wordt geproduceerd naar de DIN 70070 en ISO 22241 standaarden.

Wie heeft AdBlue® nodig?

Momenteel is AdBlue benodigd door de meeste gebruiksintensieve dieselvoertuigen (vrachtwagens, bussen en touringcars) die na oktober 2006 zijn aangeschaft.  

Om aan de Euro IV en V emissielimieten te voldoen bieden alle belangrijke Europese vrachtwagenproducenten één of meer voertuigen aan die met SCR zijn uitgerust. Echter, MAN en Scania hebben de aandacht verlegd naar een alternatieve techologie die EGR wordt genoemd en waarvoor het gebruik van AdBlue niet vereist is en deze producenten hebben dan ook de meeste van hun modellen uitgerust met deze alternatieve technologie.  

Het is van belang dat de voertuigen van AdBlue voorzien blijven, aangezien een ingebouwd waarnemingssysteem ervoor orgt dat de trekkracht vermindert zodra de AdBlue tank leeg is. Dit gebeurt om ervoor te zorgen dat de NOx-uitstoot van de voertuigen beneden de wettelijk toegestane limiet blijft.

Onze sponsors