Auteursrechten

Intellectuele eigendomsrechten

De content van de website www.FindAdBlue.com (in het bijzonder gegevens, informatie, illustraties, logo's, handelsmerken, etc.) wordt door auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten beschermd. Geen enkel onderdeel van de content op de website FindAdBlue.com mag worden gekopieerd, gereproduceerd, weergegeven of aangepast of op enige andere manier worden doorgegeven, met uitzondering van één kopie die op één computer wordt opgeslagen en exclusief voor het privégebruik van de kopieerder dient. De elementen op deze website kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en zijn beschikbaar zonder enige vorm van garantie, hetzij expliciet hetzij impliciet, en kunnen geen aanleiding geven tot enig recht op compensatie. De informatie en afbeeldingen op de website worden beschermd door auteurs- en databankrechten © Integer-Research 2003-2005.

AdBlue® is een gedeponeerd handelsmerk dat eigendom is van het VDA (Verband der Automobilindustrie) en dit handelsmerk wordt onder licentie gebruikt.


Gebruik van de content

Geen enkel onderdeel van de content op de website www.FindAdBlue.com, in het bijzonder kaarten, mag op enigerlei wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedownload, gepost, verzonden of gedistribueerd, met uitzondering van één kopie van de documenten op uw persoonlijke computer voor eigen gebruik en zonder enig commercieel doel. In dit geval dient u ervoor te zorgen dat de aanduidingen van het eigendomsrecht gehandhaafd blijven. Aanpassing van de content of het gebruik ervan voor andere doeleinden vormen een inbreuk op de eigendomsrechten van Integer Research. Het is verboden deze content op een andere website of in een computernetwerk te gebruiken.

Onze sponsors