Disclaimer

Het gebruik van de website www.findadblue.com (de 'site') is onderhevig aan de volgende voorwaarden. Verwijzingen naar Integer Research hebben betrekking op Integer Research Limited en op de werknemers, directeurs, tussenpersonen en informatieverstrekkers daarvan.  

Hoewel Integer Research ernaar streeft om ervoor te zorgen dat de informatie op de site accuraat is, wijst Integer Research voor zover de wet dat toestaat alle garanties, verbintenissen, representaties en verplichtingen met betrekking tot deze informatie af, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.  

Behalve zoals hieronder aangegeven, wijst Integer Research alle aansprakelijkheid af met betrekking tot contracten of onrechtmatigheden (inclusief nalatigheid) en met betrekking tot inbreuk op wettelijke verplichtingen of anderszins voor verlies of beschadiging ten gevolge van gebruik (of verlies van gebruik) van deze site, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van winst, gegevens of goodwill of indirecte of gevolgschade.  

Integer Research garandeert niet dat de functies en het materiaal op de site ononderbroken en zonder fouten beschikbaar zijn, dat de fouten worden gecorrigeerd of dat deze site of de server waarop de site beschikbaar is vrij zijn van virussen, noch dat deze de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de functies of het materiaal vertegenwoordigen. U dient de informatie die u via de site verkrijgt via een onafhankelijke bron te controleren voordat u erop vertrouwt.  

De site wordt ter beschikking gesteld zonder de goedkeuring door de instellingen, organisaties of bedrijven die op de site staan vermeld of die via de site toegankelijk zijn. Integer Research heeft geen controle over websites die via links op de site kunnen worden bereikt en wijst alle verantwoordelijkheid voor de content of de beschikbaarheid van dergelijke websites af.  

Integer Research kan deze voorwaarden of de site op elk moment wijzigen.  

Niets in deze disclaimer sluit de aansprakelijkheid van Integer Research voor fraude of voor overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van nalatigheid van Integer Research uit.  

De gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de site zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd volgens de Engelse wetgeving. Geschillen worden door de Engelse rechtbanken beslecht.

Onze sponsors